Nyemission i

Stayble Therapeutics AB

Stayble utvecklar en unik injektionsbaserad behandling mot kronisk ryggsmärta orsakad av diskdegeneration.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Stayble Therapeutics noteras på First North den 9 mars 2020.

En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Teckningsåtaganden om cirka 28 MSEK, motsvarande 80 procent av Erbjudandet, har lämnats från Bolagets befintliga aktieägare samt externa investerare, varav cirka 7,9 MSEK, motsvarande 22,5 procent av Erbjudandet, kommer att erläggas genom kvittning av Bolagets utestående kortfristiga lån (som upptogs i oktober 2019 för att påbörja ansökan till myndigheter för kommande fas 2b-studie).

Varje teckningsoption av serie TO1, som emitteras vederlagsfritt, berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 17 november till och med den 1 december 2020. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner uppgår till det volymviktade priset på Bolagets aktie under perioden från och med den 30 oktober till och med den 13 november 2020 med en rabatt om 30 procent, dock lägst 12,30 SEK och högst 24,60 SEK. Detta innebär att Bolaget kan komma att erhålla ytterligare cirka 35 – 70 MSEK före emissionskostnader.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Stayble Therapeutics IPO får teckna-rekommendation av analytiker

Stayble Therapeutics gör en IPO på First North, analysfirman Börsplus ger en teckna-rekommendation för de investerare som tål risk.