Nyemission i

Starbreeze AB

Starbreeze utvecklar TV- och datorspel inom action/adventure-genren i samarbete med ledande internationella spelförläggare. Starbreeze hette tidigare O3 Games.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:6. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas i Starbreeze. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier, varvid teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av aktier av serie A och teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av aktier av serie B (primär företrädesrätt).

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Detaljerade villkor för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, aktiekapitalökning och antal aktier som ska emitteras förväntas beslutas av styrelsen och offentliggöras omkring den 23 maj 2023.

Digital Bros, som kontrollerar cirka 12 procent av aktierna och cirka 29 procent av rösterna i Bolaget, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen, motsvarande cirka 54 miljoner kronor. Digital Bros har utöver sitt teckningsåtagande åtagit sig att garantera Företrädesemissionen med ett belopp om 100 miljoner kronor.

Första AP-fonden och Fjärde AP-fonden, som tillsammans kontrollerar cirka 13 procent av aktierna och cirka 19 procent av rösterna i Bolaget, har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. Dessa aktieägares teckningsåtaganden är relativa till Företrädesemissionens slutliga emissionsstorlek men kommer tillsammans att täcka minst cirka 7 procent av Företrädesemissionen, motsvarande minst cirka 33 miljoner kronor. Dessa aktieägare avser att behålla sitt nuvarande procentuella ägande efter Företrädesemissionen.

Bolaget har dessutom erhållit garantiåtaganden från ett konsortium av externa garanter om cirka 63 miljoner kronor.

Vilket innebär att cirka 250 MSEK av företrädesemissionen är säkerställd.

Digital Bros har åtagit sig att konvertera sitt konvertibellån om cirka 215 miljoner kronor till B-aktier, under förutsättning att Företrädesemissionen genomförs.

Uppdatetering: Den 12 juni meddelade Starbreeze att de förlänger teckningsperioden med fem dagar till 20 juni. Orsaken som anges är att man nu berättat att Payday 3 kommer att släppas den 21 september.

Starbreeze företrädesemission tecknades till 103 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Köprekommendation till spelföretag och industrikoncern

I dagens utgåva av Börsveckan levererar tidningen köprekommendationer till Starbreeze och VBG. Medan Paradox Interactive och Eltel får neutrala rekommendationer.

Det är nu du ska köpa Starbreeze-aktien

Carl Armfelt på Swedbank Robur lägger ut orden om spelföretaget Starbreeze. Nu är det bästa läget på flera år att köpa aktien, i juni kan den rusa i höjden.

Starbreeze presenterar sig i Stockholm

Starbreeze är en av årets stora framgångar i spelsverige, vilket även har satt fart på aktiekursen. Den 25 september har du möjlighet att lyssna till företagets VD i Stockholm.