Nyemission i

Star Vault AB

Ej tillgängligt

Star Vault utvecklar och marknadsför onlinespel. Bolagets fokus är MMORPG-spelet Mortal Online 2, som kommer att följas av Mortal Royale i battle royale-genren.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. För varje 1 befintlig aktie, oavsett serie, erhålls 1 teckningsrätt. 2 sådana teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 29 mars till 8 april 2011. Star Vault har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande cirka 90 procent av emissionsvolymen samt avsiktsförklaring motsvarande cirka 10 procent av emissionsvolymen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Star Vault gör sig redo att ta plats på världskartan

Star Vault närmar sig lanseringen av sitt nya stora onlinespel. En garanterad emission på 4,2 Mkr ger bolaget finansiell frihet med att färdigställa och lansera spelet. Aktiviteten för bolagets befintliga spel har ökat sedan coronaviruset brett ut sig. Intervju med vd Henrik Nyström.

Star Vault gör sig redo för sin nästa generation av spel

Spelföretaget Star Vaul har drivit sitt spel Mortal Online under många år. Nu gör företaget en nyemission för att gå över till en ny generation av spelmotor som kommer att användas i tre av dess kommande spel, Mortal Online 2, Mortal Royal och Kitten’d. Intervju med vd Henrik Nyström.