Nyemission i

SRAB Shipping AB

Ej tillgängligt

SRAB Shipping är ett rederi som erbjuder tillförlitliga och säkra transporter av olje- och kemikalieprodukter framförallt inom Öster- och Nordsjöområdet.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till vissa finansiella investerare i SRAB Shipping.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företaget genomgår en rekonstruktion och gör även apportemissioner och ger ut konvertibler. Företaget kommer även att lägga samman aktier, där 1000 aktier blir 1 aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till SRAB Shipping AB hittades