Nyemission i

SpectrumOne AB

Ej tillgängligt

SpectrumOne är fokuserat på mobila meddelanden inom företagslösningar, främst inom marknadsföring och videomeddelanden. SpectrumOne AB hette tidigare TargetEveryOne AB. TargetEveryOne AB kallade sig tidigare VMSPlay och hette tidigare Ironroad AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:5. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom garantiavtal och teckningsförbindelser.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till SpectrumOne AB hittades