Nyemission i

SpectrumOne AB

Ej tillgängligt

SpectrumOne är fokuserat på mobila meddelanden inom företagslösningar, främst inom marknadsföring och videomeddelanden. SpectrumOne AB hette tidigare TargetEveryOne AB. TargetEveryOne AB kallade sig tidigare VMSPlay och hette tidigare Ironroad AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Förutom denna företrädesemission gör Ironroad ytterligare ett antal transaktioner, bland annat köper man TargetEveryOne AS, och byter sedan namn till TargetEveryOne AB. Listning på First North är planerad.

Uppdatering: Det planerade köpet av VMS Holding Inc via en apportemission blir inte av. Företrädesemissionen flyttas till januari 2015.

Uppdatering: Teckningstiden flyttas. Ny period är 21 januari - 4 februari 2015.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till SpectrumOne AB hittades