Nyemission i

Spago Nanomedical AB

Ej tillgängligt

Spago Nanomedical utvecklar ett nanopartikelbaserat, tumörselektivt MR-kontrastmedel, SPAGO Pix, som har förutsättningar att kunna väsentligt förbättra cancerdiagnostik med MR (magnetisk resonanstomografi). Spago Nanomedical AB hette tidigare Spago Imaging AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission till institutioner och allmänhet. Fördelning kommer att göras för att få en så bred spridning som möjligt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Flera av de största aktieägarna i Accelerator har åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen i förhållande till sitt innehav i Accelerator och vissa av dem har även gjort ytterligare teckningsåtaganden. Totalt har SPAGO erhållit teckningsåtaganden från Accelerators aktieägare till ett värde om 15 miljoner kronor. Utöver det har en särskilt inbjuden extern investerare åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen till ett värde om 3 miljoner kronor. Detta innebär att nyemissionen är garanterad till cirka 86 procent.

Spago kommer under 2013 att noteras på Aktietorget. BTA från nyemissionen beräknas börja handlas på Aktietorget den 27 december 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Spago Nanomedical AB hittades