Nyemission i

Sozap AB

Ej tillgängligt

Sozap är ett spelföretag som utvecklar spel för mobiler och plattor.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:3. För varje en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nyemitterade aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolagets styrelseordförande Claes Wenthzel, styrelseledamöterna Daniel Somos, Annette Colin samt VD Rade Prokopovic, CFO Daniel Ekstrand och övriga ledande befattningshavare har lämnat teckningsförbindelser om cirka 4,0 MSEK, motsvarande cirka 35,5 procent, av Företrädesemissionen. Andra aktieägare har avgivit teckningsförbindelser om totalt cirka 1,1 MSEK, motsvarande cirka 9,6 procent av Företrädesemissionen. Totalt omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser om cirka 5,1 MSEK, motsvarande cirka 45,1 procent av Företrädesemissionen. Vissa parter har ingått teckningsförbindelser överstigande deras pro rata-andel. Dessa teckningsförbindelser kommer att infrias genom teckning av aktier utan företräde och/eller genom förvärv av teckningsrätter. Teckningsförbindelserna berättigar inte till någon ersättning.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Mobilspelsföretaget Sozap får en neutral rekommendation av Affärsvärlden

Mobilspelsföretaget Sozap, som är mitt uppe i en företrädesemission, fick idag en neutral rekommendation av Affärsvärlden.

Juridik, CRM-system, mobilspel och investeringar noteras under 2019

Fyra företag som ska notera sina aktier under 2019 är Karnov Group, Upsales, Sozap och Onoterat.