Nyemission i

Sotkamo Silver AB

Ej tillgängligt

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva. Sotkamo Silver AB hette tidigare Gexco AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:5

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

För varje 100 tecknade aktier ska kostnadsfritt tilldelas 1 warrant. Varje warrant (före sammanläggningen) ska berättiga till nyteckning av 25 nya aktier i bolaget.

Teckningskurs och företrädesrättsvillkor har i skrivande stund ännu inte kommunicerats. Bolaget gör i samband med denna företrädesemission även en riktad emission till finska investerare.

Uppdatering: Villkor presenterade.

Teckningskurs för de teckningsoptioner som emitteras kommer att vara SEK 0,70. Varje aktietecknare som tecknar 100 aktier i någon av de ovan nämnda emissionerna kommer att erhålla en teckningsoption. Därmed kommer högst 3 113 783 teckningsoptioner att emitteras, som vardera ger rätt att teckna tjugofem (25) aktier för en teckningskurs om SEK 0,70 per aktie.
Efter sammanläggningen, som beräknas ske i juli, i enlighet med de omräkningsvillkor som finns för teckningsoptionerna, kommer varje teckningsoption att berättiga till nyteckning av en (1) aktie för en kurs om SEK 17,5 per aktie. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, kommer bolaget att erhålla ett vederlag om cirka SEK 54,5 miljoner (före transaktionskostnader).

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Sotkamo Silvers ägare stoppar emissionerna – vad händer nu?

Sotkamo Silver ställer in båda emissionerna som skulle genomföras under januari då ägarna röstat ner dem. Vad händer nu i silverproducenten som saknar en stor huvudägare?