Nyemission i

Sonetel AB

Sonetel erbjuder telefonnummer, telefonkonferenstjänst och lågpristelefoni.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Aktien och teckningsoptionen planeras att tas upp till handel på First North från och med den 20 mars 2017 (förutsatt godkänd listningsansökan).

Nyemissionen på 23,7 MKr har teckningsförbindelser och emissionsgarantier erhållits upp till ca 100 % av emissionsbeloppet. Emissionen är således garanterad till ca 100 %.

Om intresset är stort kan bolaget emittera ytterligare 10 Mkr.

Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie till kursen 40,00 kr/st under perioden 1 november 2018 – 30 november 2018.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Sonetel AB hittades