Nyemission i

Söder Sportfiske AB

Ej tillgängligt

Söder Sportfiske är ett sportfiskeföretag i Norden med en etablerad omnikanalplattform som inkluderar såväl e-handel som fysisk handel för sportfiske.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Apportemission riktad till säljarna av Fishline Holding AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Söder Sportfiske har ingått avtal med aktieägarna i Fishline Holding AB om att förvärva samtliga aktier i Fishline för en total köpeskilling om cirka 55 MSEK på kassa- och skuldfri basis med ett normaliserat rörelsekapital. Av den totala köpeskillingen kommer cirka 36 procent att betalas med egna aktier i Söder Sportfiske till Fishlines grundare som avser förbli långsiktiga aktieägare i Söder Sportfiske, resterande del betalas kontant.

Uppdatering: Apportemissionen är på 315 798 aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tre bra aktier och en att sälja enligt Börsveckan

Börsveckan har analyserat åtta företag denna vecka och tre av aktierna är bra att köpa.

Söder Sportfiske får teckna-rekommendation av analytiker

Söder Sportfiske gör en IPO och noterar sig på First North. Affärsvärlden ger i en analys en teckna-rekommendation till erbjudandet, vilket även Börsveckan gör.