Nyemission i

SnoWolverine AB

Ej tillgängligt

Företaget utvecklar, tillverkar och säljer svenska snöskotrar. Tillverkningen sker i egna lokalen i Sveg. Snöskotern är avancerad och bygger på 11 olika patent. Den kan köras i upp emot 200 km/tim.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Ingen företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

SnoWolverine planerar att noteras på Aktietorget den 6 april 2009.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 17 april 2009. När förlängningen meddelades hade företaget fått in teckningar från 70 investeringar på sammanlagt 1,5 Mkr av de 7 Mkr man siktar på.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till SnoWolverine AB hittades