Nyemission i

Smartshower Systems Sweden AB

Smartshower ska bygga ett miljöcenter i Skaraborgsregionen. Företaget har också energibesparande produkter vid varmvattenanvändning.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Smartshower Systems Sweden AB hittades