Nyemission i

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Ej tillgängligt

SEB är en fullservicebank med verksamhet i Norden, Baltikum och utvalda länder i Europa samt med ett internationellt nätverk.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 11:5. Oavsett om man tidigare äger A- eller C-aktier så är det A-aktier man har rätt att teckna i emissionen.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Investor AB, Trygg-Stiftelsen, Alecta, AFA Försäkring, Fjärde AP-Fonden, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Andra AP-Fonden och SEB-Stiftelsen, som tillsammans representerar 43,7 procent av SEB:s utestående antal aktier, stödjer nyemissionen och har åtagit sig att teckna sig för 50,8 procent av nyemissionen. Återstående del är garanterad av Goldman Sachs International, Morgan Stanley och UBS Investment Bank.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Skandinaviska Enskilda Banken AB hittades