Nyemission i

Skåne-möllan AB

Ej tillgängligt

Sedan starten 1971 erbjuder Skåne-möllan mjöl med mycket goda bakegenskaper samt utvecklar skräddarsydda produkter. Engagemang, småskalighet och lyhördhet gör oss till ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till Norgesmøllene AS.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Samtidigt som denna emission kommer Tibia Konsult AB, Boken Invest AB och Jan Bengtsson att överlåta sammanlagt 100.000 aktier till Norgesmøllene. Köpeskillingen i överlåtelsen uppgår till 340 kronor per aktie, en total köpeskilling om 34 miljoner kronor. Efter ovan nämnda transaktioner kommer Norgesmøllene att inneha 200.000 aktier, motsvarande cirka 18 procent av aktierna och rösterna i Skåne-möllan.

OBS, datumet för teckning är en uppskattning.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Skåne-möllan AB hittades