Nyemission i

Sivers Semiconductors AB

Ej tillgängligt

Sivers Semiconductors är ett teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data-och?telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlödskommunikation (Li-Fi). Sivers Semiconductors AB hette tidigare Sivers IMA Holding AB. Sivers IMA Holding AB hette tidigare SI Holding AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av ABG Sundal Collier och Danske Bank.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Sivers Semiconductors inledde efter att börsen stängt den 4 april 2023 en riktad emission på 125 Mkr.

Sivers Semiconductors har erhållit ett villkorat kreditbeslut från en ledande nordisk affärsbank om en lånefacilitet om upp till 50 miljoner kronor. Lånet avser ersätta existerande lånefacilitet från Modelio Equity AB och Exelity AB och avses användas för att stärka Bolagets likviditetsreserv och för allmänna bolagsändamål som kan inkludera rörelsekapital och investeringar för att främja organisk tillväxt. Lånefaciliteten är bland annat är villkorad av att Bolaget slutför pågående förhandlingar om ytterligare cirka 75 miljoner kronor i juniort kapital. Totalt beräknas finansieringen uppgå till cirka 250 miljoner kronor och utgöras av den Riktade Nyemissionen, lånefaciliteten samt juniort kapital.

Uppdatering: Sivers fick in 150 Mkr i den riktad emissionen till 7,25 kr per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Sivers IMAs nyemission blir kraftigt övertecknad

Sivers IMAs pågående nyemission kraftigt övertecknad enligt källor till nyhetsbyrån FinWire. Övertilldelningsoption kommer att användas.

Kursraketen Sivers IMA presenterar sig

Den 30 oktober presenterar sig kursraketen Sivers IMA i Stockholm, tillsammans med noteringskandidaten Kiwok samt Senzime och Safe at Sea.