Nyemission i

Sivers Semiconductors AB

Sivers Semiconductors är ett teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data-och?telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlödskommunikation (Li-Fi). Sivers Semiconductors AB hette tidigare Sivers IMA Holding AB. Sivers IMA Holding AB hette tidigare SI Holding AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:14. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs fjorton (14) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Såväl huvudägare samt insynspersoner har meddelat att dessa har för avsikt att delta i nyemissionen.

Vid överteckning kan styrelsen besluta om att aktier för ytterligare 4 Mkr kan emitteras.

Sivers IMA gör i samband med denna emission även en riktad nyemission på 3 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Sivers IMAs nyemission blir kraftigt övertecknad

Sivers IMAs pågående nyemission kraftigt övertecknad enligt källor till nyhetsbyrån FinWire. Övertilldelningsoption kommer att användas.

Kursraketen Sivers IMA presenterar sig

Den 30 oktober presenterar sig kursraketen Sivers IMA i Stockholm, tillsammans med noteringskandidaten Kiwok samt Senzime och Safe at Sea.