Nyemission i

Sileon AB

Ej tillgängligt

Sileon erbjuder en BNPL-produkt (Buy Now Pay Later) som tjänst till andra företag som kan erbjuda den till sina kunder. Sileon AB hette tidigare Paynova AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 9:4. Varje en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av nio (9) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, 1-15 juli är dummy-datum, datum för teckningsperiod har i skrivande stund inte kommunicerats.

Företrädesemissionen är säkerställd till 90,8 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har ingåtts av Bolagets styrelseordförande, Kent Hansson, samt Bolagets största ägare, Rieber & Søn AS, och uppgår till cirka 29,6 procent av Företrädesemissionen. Cirka 61,2 procent av Företrädesemissionen är säkerställd genom ett toppgarantiåtagande från Rieber & Søn AS. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser och toppgarantiåtagandet.

20 Mkr av emissionsbeloppet ska användas för att återbetala konvertibellån.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Två noteringar och ett listbyte i närtid

Arcede Pharma och Hoi Publishing ska notera sin aktier i närtid. Paynova (Sileon) flyttar sin notering till First North.