Nyemission i

Senzime AB

Ej tillgängligt

Utvecklar instrument för bl a mätning och kontroll av blodsockerhalten. Företaget har globalt försäljningsavtal med ledande leverantörer till läkemedelsindustrin. Senzime AB hette tidigare Senzime Point of Care AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till ett antal välrenommerade nya investerare (Segulah Medical Acceleration och Carnegie Fonder), dels ett fåtal befintliga långsiktiga aktieägare (Fjärde AP-fonden, Crafoordska Stiftelsen, Handelsbanken Fonder, Fredrik Rapp och Swedbank Robur).

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Zonda Partners har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Senzime AB hittades