Nyemission i

Senzime AB

Ej tillgängligt

Utvecklar instrument för bl a mätning och kontroll av blodsockerhalten. Företaget har globalt försäljningsavtal med ledande leverantörer till läkemedelsindustrin. Senzime AB hette tidigare Senzime Point of Care AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:5. Varje befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt, och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolagets aktieägare, Familjen Crafoord och närstående entiteter, Segulah Venture, AB Segulah, Fredrik Rapp och Lennart Kalén (genom bolag), som tillsammans representerar cirka 26,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, stödjer emissionsbeslutet och har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid den extra bolagstämman samt teckna sina pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Handelsbanken Fonder, Sorin J. Brull, Fjärde AP-fonden, Swedbank Robur Fonder, FE Fonder, Philip Siberg (privat och genom bolag) och Pia Renaudin, som tillsammans representerar cirka 23,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget stödjer emissionsbeslutet och har förklarat sin avsikt att rösta för Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman samt avser teckna sina pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om externa emissionsgarantier om 41,5 miljoner kronor på sedvanliga villkor. Företrädesemissionen omfattas således till 90,7 procent av teckningsåtaganden, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Senzime AB hittades