Nyemission i

Senzime AB

Ej tillgängligt

Utvecklar instrument för bl a mätning och kontroll av blodsockerhalten. Företaget har globalt försäljningsavtal med ledande leverantörer till läkemedelsindustrin. Senzime AB hette tidigare Senzime Point of Care AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktade emissionen via ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Carnegie Investment Bank.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningskursen per aktie motsvarar en premie om cirka 1 procent jämfört med den volymviktade kursen (VWAP) om cirka SEK 18,84 för perioden under de senaste tjugo handelsdagarna till och med 1 juni 2022 och en rabatt om cirka 5 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 1 juni 2022.

Investerare i den Riktade Emissionen innefattar såväl befintliga som nya aktieägare, däribland Fredrik Rapp, Familjen Crafoord och närstående entiteter, Fjärde AP-fonden, TIN Fonder, Handelsbanken Fonder, ÖstVäst Capital Management, FE Fonder och Swedbank Robur Fonder.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Senzime AB hittades