Nyemission i

Senzime AB

Ej tillgängligt

Utvecklar instrument för bl a mätning och kontroll av blodsockerhalten. Företaget har globalt försäljningsavtal med ledande leverantörer till läkemedelsindustrin. Senzime AB hette tidigare Senzime Point of Care AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission till ett konsortium bestående av ett fåtal strategiskt viktiga investerare, däribland Länsförsäkringar Fonder, Handelsbanken Microcap, Segulah och familjen Crafoord.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 21 augusti 2019 för beslut om nyemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Senzime AB hittades