Nyemission i

Senzime AB

Utvecklar instrument för bl a mätning och kontroll av blodsockerhalten. Företaget har globalt försäljningsavtal med ledande leverantörer till läkemedelsindustrin. Senzime AB hette tidigare Senzime Point of Care AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolagets största ägare, inkl. Adam Dahlberg (styrelseordförande) och Ulf Lindskog (styrelseledamot), har till styrelsen i Senzime uttryckt avsikt att tillsammans teckna sig för omkring 1 070 000 aktier aktier motsvarande 4,8 MSEK och 58% av nyemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Senzime AB hittades