Nyemission i

SenzaGen AB

Ej tillgängligt

SenzaGen erbjuder in vitro-tester för kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Sedermera.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Senzagen inledde efter att marknaden stängt den 12 juni 2024 en riktad emission på 34 Mkr.

Uppdatering: Senzagen fick in 37,2 Mkr till 7 kr per aktie. Tecknades av bland andra ShapeQ Gmbh, Life Science Invest Fund I och Landia AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till SenzaGen AB hittades