Nyemission i

Seanet Maritime Communications AB

Ej tillgängligt

Installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings-och handelsfartyg. Tidigare utvecklade företaget även en ny generation av stabiliserande VSAT-antenner.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bindande teckningsförbindelser och garantier har lämnats för motsvarande ca 80 % av emissionsbeloppet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Seanet Maritime Communications AB hittades