Nyemission i

Seafire AB

Ej tillgängligt

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar bolag med starkt varumärke i tydliga marknadsnischer till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Seafire AB hette tidigare Seafire Capital AB. Seafire Capital AB hette tidigare Followit Holding AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, datum för emissionen har inte kommunicerats, ovanstående datum är bara en uppskattning.

Uppdatering: Datum för teckningsperiod är nu uppdaterade med faktiska datum.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Seafire AB hittades