Nyemission i

Scirocco AB

Ej tillgängligt

Scirocco utvecklar och säljer högpresterande identifieringssystem till systemintegratörer och OEM-partners för effektivare, bekvämare och säkrare kontroll på flöden av material och fordon i samband med fabriksautomation, transportlogistik och access/parkering.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. För varje 1 aktie, oavsett serie, erhålls 1 teckningsrätt. 1 sådan teckningsrätt berättigar till teckning av 2 nya B-aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Scirocco AB hittades