Nyemission i

Scandion Oncology A/S

Ej tillgängligt

Scandion Oncology är ett nyetablerat bioteknikbolag baserat i Köpenhamn. Företaget kommer att utveckla läkemedel och tester (prediktiva biomarkörer) i syfte att förbättra överlevnad och livskvalitet för cancerpatienter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3. För varje 1 innehavd aktie erhålls 1 teckningsrätt. Det krävs 3 teckningsrätter för att teckna 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är säkerställd till 80 %.

Uppdatering: 13 % av emissionen tecknades med företrädesrätt och 0,5 % utan. 66,5% tecknades av garanter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Scandion Oncology A/S hittades