Nyemission i

ScandiDos AB

ScandiDos erbjuder mätinstrument för att kvalitetssäkra strålbehandling av cancer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. Två (2) aktier berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsåtaganden och garantiutfästelser.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till ScandiDos AB hittades