Nyemission i

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Ej tillgängligt

SBC har en rikstäckande verksamhet med kontor på sex orter i landet. Företagets verksamhet bedrivs inom affärsområdena förvaltningstjänster, av olika slag inom moderbolaget SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, och projektutveckling för SBCs bosparare inom dotterbolaget SBC Mark AB. Företagets totala tjänsteutbud består av ekonomisk/teknisk förvaltning, ombyggnad, juridik samt projektutveckling,

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 7:5

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen garanteras i sin helhet av SBC ek för, som är bolagets största aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB hittades