Nyemission i

SAS AB

SAS betjänar framförallt den skandinaviska marknaden med ett brett utbud av flygbaserade tjänster med särskilt fokus på affärs-resandet. Scandinavian Airlines är medlem och en av grundarna till en av världens största globala flygallianser, Star Alliance. Övriga flygbolag i koncernen är Spanair, Braathens, Wideröes Flyveselskap och Air Botnia. I koncernen finns också flygstödjande verksamhet liksom hotellverksamhet.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:1. 1 befintliga aktie ger innehavaren 3 teckningsrätter. 1 teckningsrätt ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Svenska, Danska och Norska regeringarna har uttalat sitt stöd för nyemissionen och att teckna sin pro rata-andel. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har, genom Foundation Asset Management, uttalat sitt stöd för nyemissionen och att teckna sin pro rata-andel. J.P. Morgan, Nordea och SEB Enskilda, DnB NOR Markets, Royal Bank of Scotland och Danske Markets har ingått ett garantiavtal avseende resterande aktier i företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till SAS AB hittades