Nyemission i

Sagax AB

Ej tillgängligt

Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till både institutioner och allmänhet.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Sagax planerar att emittera preferensaktier.

OBS, datumen är bara en uppskattning. Villkoren har inte kommunicerats ännu.

Uppdatering: Villkoren har nu kommunicerats.

Emissionen på 270 Mkr kan utökas med ytterligare 100 Mkr om efterfrågan finns.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Sagax AB hittades