Sagax AB

Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.
Nasdaq Stockholm
Fastighet
Bransch: Fastighet
Nasdaq Stockholm
Fastighet
Bransch: Fastighet
Nasdaq Stockholm
Fastighet
Bransch: Fastighet
Nasdaq Stockholm
Fastighet
Bransch: Fastighet
Nasdaq Stockholm
Fastighet
Bransch: Fastighet
Nasdaq Stockholm
Fastighet
Bransch: Fastighet
Nasdaq Stockholm
Fastighet
Bransch: Fastighet
Nasdaq Stockholm
Fastighet
Bransch: Fastighet
Nasdaq Stockholm
Fastighet
Bransch: Fastighet
Nasdaq Stockholm
Fastighet
Bransch: Fastighet
Nasdaq Stockholm
Fastighet
Bransch: Fastighet
Inga nyheter hittades
Sagax AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner