Nyemission i

Safe Lane Gaming AB

Ej tillgängligt

Safe Lane Gaming affärside är att vara ett förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten. Safe Lane Gaming AB hette tidigare Challenger Mobile AB. Challenger Mobile AB hette tidigare Mobile Business Challenger MBC AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:13. 13 nuvarande aktier ger rätt att teckna 2 units. En unit innehåller 1 aktie, 1 teckningsoption av serie TO1 och 1 teckningsoption av serie TO2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, 15-30 januari 2021 är dummy-datum, i skrivande stund är bara kommunicerats att den ska ske under första kvartalet 2021.

Emissionen är garanterad till 100 procent genom ingångna villkorade garantiförbindelser med Modelio Equity AB, Gerhard Dal, Exelity AB och Hexamo AB.

Därtill har SLG idag ingått avtal om lån om 20 MSEK som syftar till att refinansiera del av tidigare upptaget brygglån om 30 MSEK som kommunicerades via pressmeddelande den 2020-09-07. Lånet löper med en månadsränta om 0,8 procent och i övrigt på liknande villkor som tidigare upptaget brygglån. Långivare är Modelio Equity AB, Lubrica Equity AB och Munkekullen 5 förvaltning AB.

Teckningsoption TO1 har en löptid på sex månader, en TO1 ger rätt att teckna en ny aktie, teckningskurs 70 procent av volymviktad genomsnittlig kurs i Bolagets aktie 20 handelsdagar direkt innan nyttjandeperiod startar, takpris 0,14 kr.

Teckningsoption TO2 har en löptid på tolv månader, en TO2 ger rätt att teckna en aktie, teckningskurs 70 procent av volymviktad genomsnittlig kurs i Bolagets aktie 20 handelsdagar direkt innan nyttjandeperiod startar, takpris 0,18 kr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

12 mobilspelsföretag som är noterade i Sverige

Gaming är en bransch under ständig utveckling och mobilspel har sedan länge blivit en av de mest betydande delarna av branschen. Vi publicerar en ny sammanställning av mobilspelsföretagen som har sina aktier noterade i Sverige.