Nyemission i

Safe at Sea AB

Safe at Sea tillverkar och säljer Rescuerunner, en smidig farkost för sjöräddning i hårt väder.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare erhåller 1 teckningsrätt för varje 1 befintlig aktie. 2 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter sker under perioden 29 juni till den 8 juli 2011. Handel med betalda tecknade aktier, BTA, sker från och med den 29 juni 2011 och fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av augusti 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Safe at Sea AB hittades