Nyemission i

RW Capital AB

Ej tillgängligt

RW Capital förvärvar, förädlar och slutligen avyttrar flerfamiljsfastigheter med goda bostadslägen. RW Capital AB hette tidigare Runaware AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:4. Varje 1 gammal aktie ger 3 teckningsrätter. 4 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter sker 10 september - 21 september 2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till RW Capital AB hittades