Nyemission i

RusForest AB

Ej tillgängligt

RusForest är ett skogsbolag med stora innehav i Ryssland. Företaget hette tidigare Varyag Resources AB och startades som ett private equity-bolag som investerade i onoterade råvarubolag i Ryssland och övriga OSS. Under 2009 gördes bolaget om till ett skogsbolag och köteer 50 % av RusForest. Varyag Resources byter även namn till RusForest.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Vostok Nafta, bolagets största aktieägare med 29,4 procent av aktierna, har meddelat att de avser att ansöka om undantag från gällande budpliktsregler och teckna sin del av aktierna inom ramen för ett sådant undantag. Därutöver har befintliga aktieägare som representerar ytterligare 31,1 procent av aktiekapitalet uttryckt sitt stöd för företrädesemissionen.

Observera, datum för emissionen är inte bestämda ännu. Ovanstående datum är bara en uppskattning.

Uppdatering: Datum och övriga uppgifter införda.

Uppdatering: Hela nyemissionen blev tecknad.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till RusForest AB hittades