Nyemission i

Rörvik Timber AB

Ej tillgängligt

Rörvik Timber bedriver träförädling vid tio produktionsenheter i södra Sverige. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Timber och Råvara.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Kvittningsemission. Rätt att teckna nya aktier ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma innehavare av bolagets konvertibler 2011/2016.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Samtidigt som denna kvittningsemission gör Rörvik en företrädesemission på 275 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Rörvik Timber AB hittades