Nyemission i

Rizzo Group AB

Rizzo Group säljer väskor och accessoarer i Sverige och Norge via cirka 60 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Rizzo och Morris med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB hette tidigare Venue Retail Group AB. Venue Retail Group AB hette tidigare Wedins Skor & Accessoarer AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. En unit per två innehavda aktier. En unit består av 1 B-aktie och 1 teckningsoption för 1 B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är säkerställd i sin helhet. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under ett antal perioder, dock senast 30 april 2009. Teckningskurs 3 kr. Vi fullt utnyttjande tillförs bolaget ytterligare 92,8 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Farlig situation för Rizzo Group när intresset för företrädesemissionen är lågt

Lågt intresse för Rizzo Groups företrädesemission skapar osäkerhet om bolagets framtid.