Nyemission i

Rightbridge Ventures Group AB

Ej tillgängligt

RightBridge Ventures förvärvar bolag inom e-sport, gaming och digital underhållning. Rightbridge Ventures Group AB hette tidigare Agilit Holding AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Apportemission riktad till säljarna av Oceanview Group Limited.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emisssionen meddelades den 24 juni 2024, när den formellt genomförs återstår att se.

Denna emission är på gränsen till ett omvänt förvärv. Säljarna får 62 % av av aktierna i Rightbridge Ventures. Utöver aktierna i denna emission ska säljare även få 36,3 Mkr kontant senare.

"För att finansiera förvärvet och för att finansiera ytterligare förvärv, planerar Rightbridge en kapitalökning på upp till 250 miljoner SEK i en kombination av obligation/aktier – ett arbete som initierats. Detta kommer att täcka kontantbetalningen på 36 miljoner SEK och stärka balansräkningen för ytterligare förvärv."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Rightbridge Ventures Group AB hittades