Nyemission i

Respiratorius AB

Respiratorius AB utvecklar nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:7. 7 befintliga aktier oavsett aktieslag ger rätt att teckna 1 ny A-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

40% av emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser. Respiratorius planerar att notera företagets aktie under 2011 under förutsättning att bolaget utvecklas enligt plan.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Respiratorius AB hittades