Nyemission i

Respiratorius AB

Ej tillgängligt

Respiratorius AB utvecklar nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till ej namngivna investerare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget avser att huvudsakligen använda emissionslikviden för att genomföra en offensiv satsning på VAL001 och den dedikerade formulering Respiratorius utvecklat. Bolaget avser därmed att genomföra en bryggstudie mellan fas I/IIa och en fas III studie. Bryggstudien är en farmakokinetisk studie (PK-studie) som planeras att genomföras vid ett kontraktslaboratorium i friska frivilliga och kräver prövningsläkemedel (VAL001) enligt GMP (Good Manufacturing Practice). Studiestart är planerad under andra halvan av 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Respiratorius AB hittades