Nyemission i

Respiratorius AB

Ej tillgängligt

Respiratorius AB utvecklar nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:8. Varje befintlig aktie ger rätt till 1 teckningsrätt och 8 teckningsrätter ger rätt till teckning av 1 aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare om cirka 3,8 miljoner kronor (motsvarande cirka 18 procent av Emissionen). Därutöver har Bolaget erhållit garantiförbindelser från Christer Fåhraeus via bolag samt externa garanter, om totalt cirka 17,2 miljoner kronor (motsvarande cirka 82 procent av Emissionen). Emissionen är därmed säkerställd till 100 procent.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Respiratorius AB hittades