Nyemission i

Relation & Brand AB

Relation & Brand är ett snabbt växande företag som erbjuder tjänster och applikationer inom e-postmarknadsföring och e-distribution.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Allmänheten har ej rätt att delta.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 23 december 2009 - 4 januari 2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Relation & Brand AB hittades