Nyemission i

Refine Group AB

Refine är en varumärkeskoncern som skapar, utvecklar och accelererar livsstilsvarumärken inom den digitala handeln. Refine Group AB hette tidigare Spherio Group AB. Spherio Group AB hette tidigare Ytrade Group AB och använde då namnet Yaytrade.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten. En Unit består av sex (6) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri TO1 samt en (1) vederlagsfri TO2. Teckningsoptionerna är befintliga och innehas av bolaget.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ytrade noteras på First North den 9 mars 2021.

Yaytrade har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 26 Mkr. Befintliga ägare står för drygt 18 MSEK av dessa åtaganden. Bland de som på förhand åtagit sig att teckna Units kan nämnas Provider Investment AB (Johan Hernmarck), Thoren Tillväxt AB, Palmstierna Invest AB (Carl Palmstierna) och AVEACTING Ltd (Alicia Agneson).

En (1) TO1 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie i Bolaget under perioden 1 maj 2022 till 31 maj 2022 till en teckningskurs per aktie motsvarande 5,4 SEK.

En (1) TO2 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie i Bolaget under perioden 1 maj 2023 till 31 maj 2023 till en teckningskurs per aktie motsvarande 5,4 SEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Gaming och hushållsprodukter noteras i närtid, grönsaksodlare byter marknadsplats

Mindark noteras, Ecomm och Refine Group gör en dubbel omvänd notering, Agtira flyttar sin notering till First North.

IPO i Yaytrade får neutral rekommendation av analytiker

Yaytrade, som erbjuder en marknadsplats för modekläder och livsstilsprodukter, gör en IPO. Affärsvärlden ger erbjudandet en neutral rekommendation.