Nyemission i

Refine Group AB

Ej tillgängligt

Refine är en varumärkeskoncern som skapar, utvecklar och accelererar livsstilsvarumärken inom den digitala handeln. Refine Group AB hette tidigare Spherio Group AB. Spherio Group AB hette tidigare Ytrade Group AB och använde då namnet Yaytrade.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission till nya och befintliga investerare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter att marknaden stängt den 7 maj 2024 inledde Refine Group en riktad emisison på 19 Mkr.

Molcap Growth AB, Stockslätten AB, Seved Invest AB och NCPA Capital AB, som är befintliga aktieägare i Bolaget, har uttryckt sin avsikt att investera betydande belopp i Nyemissionen. Därutöver har Bolagets VD och andra nyckelpersoner uttryckt sin avsikt att investera i Nyemissionen. Om det blir aktuellt kommer Nyemissionen att delas upp i två emissioner, varav den emission som Bolagets VD och nyckelpersoner deltar i kommer att villkoras av bolagsstämmas efterföljande godkännande med erforderlig majoritet.

Utöver denna emission har Refines dotterbolag Refine Group Holding AB erhållit ett kreditlöfte från Swedbank om 15 MSEK. Medlen från den nya krediten och nyemissionen är avsedda att användas för en omläggning av Bolagets kapitalstruktur genom att refinansiera Refine Holdings befintliga skuld hos Swedbank om cirka 41,7 MSEK.

Uppdatering: Refine Group fick in 18,7 Mkr till 1,622 kr per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Gaming och hushållsprodukter noteras i närtid, grönsaksodlare byter marknadsplats

Mindark noteras, Ecomm och Refine Group gör en dubbel omvänd notering, Agtira flyttar sin notering till First North.

IPO i Yaytrade får neutral rekommendation av analytiker

Yaytrade, som erbjuder en marknadsplats för modekläder och livsstilsprodukter, gör en IPO. Affärsvärlden ger erbjudandet en neutral rekommendation.