Nyemission i

Refine Group AB

Ej tillgängligt

Refine är en varumärkeskoncern som skapar, utvecklar och accelererar livsstilsvarumärken inom den digitala handeln. Refine Group AB hette tidigare Spherio Group AB. Spherio Group AB hette tidigare Ytrade Group AB och använde då namnet Yaytrade.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Kvittningsemission riktad till Molcap Growth AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

"Bolagets dotterbolag ECOMM Holding AB hade en skuld till I INVEST AB om 2 miljoner kronor hänförlig till förvärvet av Bolagets dotterbolag Gasoltuben Nordic AB (”Skuld 1”). I oktober 2023 överläts Skuld 1 till Bolagets aktieägare Molcap Growth AB mot 115 606 935 aktier i Bolaget. I samband med överlåtelsen av Skuld 1 genomfördes ett gäldenärsbyte från ECOMM Holding AB till Bolaget och parterna överenskom att Skuld 1 skulle regleras genom en emission av motsvarande antal aktier till Molcap Growth AB."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Gaming och hushållsprodukter noteras i närtid, grönsaksodlare byter marknadsplats

Mindark noteras, Ecomm och Refine Group gör en dubbel omvänd notering, Agtira flyttar sin notering till First North.

IPO i Yaytrade får neutral rekommendation av analytiker

Yaytrade, som erbjuder en marknadsplats för modekläder och livsstilsprodukter, gör en IPO. Affärsvärlden ger erbjudandet en neutral rekommendation.