Nyemission i

Redland Farming AB

Ej tillgängligt

Redland Farming investerar i jordbruksverksamhet i Ryssland med fokus på spannmåls- och mjölkproduktion. Redland Farming AB hette tidigare Insight Energy AB. Insight Energy AB hette tidigare Insight Oil & Gas AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till Russian Industrial Investment Group Pte Ltd.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget skriver att teckningskursen har fastställts mot bakgrund av bolagets beräknade marknadsvärde. Kan tilläggas att huvudägare sålde aktier till allmänheten i ett erbjudande från bolaget tidigare i år för 90 öre per aktie, jämfört med att marknadsvärdet nu bedöms vara 50 öre.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Redland Farming AB hittades