Nyemission i

ReCarrier System AB

ReCarrier är en patenterad pallkonstruktion som kombinerar de bästa egenskaperna hos trä och återvinningsbar plast. Utvecklingen av produkten, som pågått under mer än fem år, har utgått ifrån marknadens ökade krav på hållfasthet, livslängd och lastbärarens funktion som en viktig komponent i en modern logistikprocess. ReCarrier-konceptet är också utvecklat för att fungera optimalt i hyressystem eller för att användas i interna flöden.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Både befintliga aktieägare och nya investerare kan teckna sig.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Uppdatering: Teckningsperioden har förlängts från den 8 september till den 10 oktober 2008. Företaget verkar i stort sett inte ha fått in några pengar alls hittills. Företaget skriver att inte mycket annat återstår än likvidation om det inte kommer in en del pengar från emissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till ReCarrier System AB hittades