Nyemission i

Reato Group AB

Ej tillgängligt

Reato Group tillhandahåller franchiserättigheter och marknadsföringstjänster till hotell anslutna till First Hotels-kedjan. Reato Group AB hette tidigare Dome Energy AB. Dome Energy AB hette tidigare Commodity Quest AB. Commodity Quest AB hette tidigare Benchmark Oil & Gas AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:1. 1 befintlig aktie berättigar till 1 teckningsrätt. 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 4 nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är säkerställd till 100 % genom teckningsåtaganden och emissionsgarantiavtal.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Reato Group AB hittades